Trafik och Tillgänglighet

Trafik och Tillgänglighet

Trafik och Tillgänglighet

I nästan alla stadens offentliga rum förekommer trafik i olika former. Våra kvalificerade medarbetare är civilingenjörer med inriktning på tätortsfrågor. Vi kan erbjuda er hjälp i både små och stora projekt. Några exempel är:

– Handläggning av kommunala ärenden och detaljplaner
– Dialogpartner med författande av handlingsplaner, stadsmiljöprogram etc.
– Trafikutredningar med identifiering av kritiska faktorer och förslag på åtgärder
– Förslag på trafikföring och utformning av torg och gatumiljöer
– Verifiering av arkitektförslag för skolor och lastgårdar med hjälp av körspårsprogram
– Parkeringsutredningar och utformning av parkeringsanläggningar
– Projektledning av infrastrukturprojekt
– Projektering av torg- och gatumiljöer
– Sakkunnigt stöd inom tillgänglighet för funktionshindrade

Kommentarer inaktiverade.