Skola och omsorg

Skola och omsorg

Skola och omsorg

Det är viktigt för barnens fysiska hälsa och utveckling att de har möjlighet att vara ute och röra sig varje dag. Barn behöver använda hela sin kropp och alla sina sinnen för att utvecklas och behöver övning i såväl motorik som i problemlösning och sociala situationer. Av den anledningen ritar och designar Landskapsgruppen flexibla och fantasieggande skol- och förskolegårdar så att de olika delarna kan användas på många sätt, så att barnen kan få utlopp för sin kreativitet och få övning i motorik.

Kommentarer inaktiverade.