Boende

Boende

Boende

Närmiljön kring våra bostäder spelar viktig roll för de boende. Bostadsgården är det yttre halvprivata rummet som ger det första intrycket av ett område. Det är det första man ser när man kommer hem och det sista man ser när man åker hemifrån. En modern bostadsgård ska fylla en rad olika funktioner såsom platser för lek och samvaro, cykelparkeringar, miljöhus samt kanske ytor för hyresgästernas egna odlingar och andra aktiviteter. Allt detta ska vävas samman till en attraktiv estetisk helhet där växter, markbeläggningar och möblering samspelar. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av att utforma landskap i boendemiljöer i såväl nya områden som renovering av äldre bestånd. I vårt arbetssätt ingår bland annat en dialog med skötselpersonal samt hyresgäster som viktiga moment då det är viktigt att få med dessa aspekter i ett tidigt skede.

Kommentarer inaktiverade.