Kyrkogårdar / Begravningsplatser

Kyrkogårdar / Begravningsplatser

Kyrkogårdar / Begravningsplatser

Planeringen av dagens och morgondagens begravningsplatser rymmer en rad utmaningar.

 • Hur ger vi möjlighet till valfrihet mellan olika gravskick, personlig frihet att utforma gravplatsen och möten mellan olika kulturers begravningstraditioner?
 • Hur öppnar vi upp begravningsplatserna för lek, turism, pedagogik och rekreation?
 • Hur hanterar vi ytor som inte behövs på landsortskyrkogårdar och återbruk av äldre gravar och gravområden?

Dessa frågor ska dessutom samordnas med vården av kulturarvet, förbättrad tillgänglighet, etik och estetik samt ekonomisk och miljövänlig drift.

Landskapsgruppen har genom kyrkogårdsarkitekt Monica Sandberg lång erfarenhet av att arbeta djupgående med ovanstående frågeställningar i både förnyelse och bevarande av kyrkogårdsmiljöer. Monica har verkat inom begravningsverksamheten i närmare 25 år. Först som kyrkogårdsarkitekt på Uppsala kyrkogårdsförvaltning och därefter som fristående konsult med uppdrag hos församlingar och förvaltningar i stora delar av Sverige.

Vi arbetar med begravningsplatsens alla typer av miljöer, såsom minneslundar, återanvändning av äldre familjegravar och kistgravkvarter, askgravlundar, kolumbarier, nya gravkvarter, nya begravningsplatser, kapell, ekonomigårdar, bisättningsutrymmen, parkeringar och entréer.

Här följer några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

Förvaltning

 • Kulturinventeringar av kyrkogårdsmiljöer och gravplatser
 • Kulturhistoriska analyser och karakteriseringar
 • Vård- och Underhållsplaner
 • Trädplaner
 • Miljöupprustningar
 • Skötselplaner
 • Gravkartor
 • VA-utredningar

Ombyggnad, nyanläggning  – från första skiss till färdig anläggning

 • Inledande utredningar (gravplatsbehov, lämplig plats, trafik- och VA-utredningar mm
 • Gestaltning och arkitektonisk utformning
 • Myndighetskontakter
 • Inmätning och avvägning
 • Kostnadsberäkningar
 • Detaljprojektering
 • Byggledning
 • Kontroll – besiktning

Vi erbjuder även föreläsningar och utbildningar inom området. Monica har bl a föreläst på begravningsbranchens kongresser i SKKF:s och FSK:s regi med ämnen som ”Naturens betydelse för kyrkogården” och ”Kyrkogårdes estetik”. Sedan 2010 är Monica kursledare i ämnet ”Återbruk av gravmark” i SKKF:s regi.

Kommentarer inaktiverade.