Tjänster

Besiktning

Besiktning

Vi utför noggranna genomgångar av entreprenadarbeten. Projekten besiktigas efter gällande bygghandling. Opartiskhet är en självklarhet för oss.

Boende

Boende

Närmiljön kring våra bostäder spelar viktig roll för de boende. Bostadsgården är det yttre halvprivata rummet som…

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur

I arbetet med att skapa platser förnyas ständigt behoven och idealen. Det sker i takt med att…

Ljusdesign

Ljusdesign

Utan ljus är det lätt att gå vilse. Ljus får människor att känna sig trygga. En bra…

Markprojektering

Markprojektering

Projekteringsskedet är utan tvekan en av de viktigaste faserna i tillblivelsen av en markanläggning. Landskapsarkitektens skisser och…

Mätning

Mätning

Att arbeta utifrån ordentliga underlag där landskapet framträder med alla sina egenskaper är avgörande för hur bra…

Projekt och byggledning

Projekt och byggledning

Projektledning För att projektet med ett flertal olika entreprenörer ska komma i hamn behövs professionell ledning. Vi…

Skola och omsorg

Skola och omsorg

Det är viktigt för barnens fysiska hälsa och utveckling att de har möjlighet att vara ute och…

Specialistkompetens och utbildning

Specialistkompetens och utbildning

Inom ett antal områden har Landskapsgruppen särskild specialistkompetens. Här erbjuder vi skräddarsydda föreläsningar och utbildningsdagar. De kan…

Trafik och Tillgänglighet

Trafik och Tillgänglighet

I nästan alla stadens offentliga rum förekommer trafik i olika former. Våra kvalificerade medarbetare är civilingenjörer med…