Tjänster

Besiktning

Besiktning

Vi utför noggranna genomgångar av entreprenadarbeten. Projekten besiktigas efter gällande bygghandling. Opartiskhet är en självklarhet för oss.

Boende

Boende

Närmiljön kring våra bostäder spelar viktig roll för de boende. Bostadsgården är det yttre halvprivata rummet som ger det första intrycket av ett område. Det är det första man ser…

Kyrkogårdar / Begravningsplatser

Kyrkogårdar / Begravningsplatser

Planeringen av dagens och morgondagens begravningsplatser rymmer en rad utmaningar. Hur ger vi möjlighet till valfrihet mellan olika gravskick, personlig frihet att utforma gravplatsen och möten mellan olika kulturers begravningstraditioner?…

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur

I arbetet med att skapa platser förnyas ständigt behoven och idealen. Det sker i takt med att människors levnadsmönster och önskningar om vad ska äga rum utomhus förändras. Som landskapsarkitekter…

Ljusdesign

Ljusdesign

Utan ljus är det lätt att gå vilse. Ljus får människor att känna sig trygga. En bra yttre ljussättning ska vara en självklarhet så att människor lugnt kan promenera i…

Markprojektering

Markprojektering

Projekteringsskedet är utan tvekan en av de viktigaste faserna i tillblivelsen av en markanläggning. Landskapsarkitektens skisser och idéer är utgångspunkten när vi sedan går vidare med förfrågningsunderlag och bygghandlingar. En…

Mätning

Mätning

Att arbeta utifrån ordentliga underlag där landskapet framträder med alla sina egenskaper är avgörande för hur bra resultatet blir. Vi använder oss av instrument av det senaste slaget som totalstationer…

Projekt och byggledning

Projekt och byggledning

Projektledning För att projektet med ett flertal olika entreprenörer ska komma i hamn behövs professionell ledning. Vi erbjuder lotshjälp från handlingar till färdig anläggning. Våra rutinerade medarbetare bistår er gärna.…

Skola och omsorg

Skola och omsorg

Det är viktigt för barnens fysiska hälsa och utveckling att de har möjlighet att vara ute och röra sig varje dag. Barn behöver använda hela sin kropp och alla sina…

Specialistkompetens och utbildning

Specialistkompetens och utbildning

Inom ett antal områden har Landskapsgruppen särskild specialistkompetens. Här erbjuder vi skräddarsydda föreläsningar och utbildningsdagar. De kan till exempel inriktas mot de specifika förutsättningar och problemställningar som råder hos olika…

Trafik och Tillgänglighet

Trafik och Tillgänglighet

I nästan alla stadens offentliga rum förekommer trafik i olika former. Våra kvalificerade medarbetare är civilingenjörer med inriktning på tätortsfrågor. Vi kan erbjuda er hjälp i både små och stora…