Om oss

Landskapsgruppen är ett mångsidigt mark- och landskapskontor som erbjuder kompetenser med både bredd och spets.
Vi är landskapsarkitekter och ingenjörer som arbetar med landskapsarkitektur, planering, ljusdesign, mark- och VA-teknik, trafik, besiktning, byggledning och mätning. Företaget har byggt upp erfarenhet och kunnande sedan starten 1975. För närvarande är vi ca 40 medarbetare och stationerade i Göteborg och Lund.

Vår drivkraft

Vår drivkraft ligger i att med kreativitet, inkännande, analysförmåga och djupa ämneskunskaper ta fram spännande och väl fungerande lösningar.
Vi är måna om arbetsprocessen i ett projekt och menar att goda yttre miljöer skapas i ett klimat av kreativitet och samverkan mellan projektets olika aktörer.

Vi medverkar i alla faser i tillkomsten av en plats eller miljö.
Från de inledande skedenas idéer, visioner, behovsanalyser och kostnadsberäkningar arbetar vi vidare med handlingar för myndighetsprövning och byggande.
Under anläggningsskedet bistår vi med byggledning, kontroll och besiktning.

 

Stadens gemensamma rum

Stadens gemensamma rum, gator, parker, historiska miljöer, idrottsanläggningar, skolor, vård- och boendemiljöer, är exempel på miljöer vi arbetar med. Inom planering utför vi miljökonsekvensbeskrivningar för infrastruktur och byggande.

Specialistkompetens, arkitekter i samverkan

AIN LoggaVi har särskild specialistkompetens inom områdena tillgänglighetsplanering och begravningsplatser. Här erbjuder vi även utbildningar och utredningsarbete. Landskapsgruppen i Lund medverkar i AIN, arkitekter i nätverk. Genom sina olika inriktningar kan företagen erbjuda helhetslösningar i projekt där det behövs flera kompetenser. Sofia Hultenberg är Landskapsgruppens kontaktperson i nätverket.

 

Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders och leverantörers integritet och ni kan känna er trygga med hur vi hanterar era personuppgifter.
Vi har därför uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Ni kan ta del av vår uppdaterade integritetspolicy här!

Kommentarer inaktiverade.