Kvastekulla griftegård

  • Projekttyp:
  • Kontor:
  • Årtal: 2010
  • Plats: Kvastekulla, Partille
  • Uppdragsgivare: Partille-Sävedalens Kyrkliga samfällighet

Uppdraget innebar gestaltning av en ny del, ca 3 ha stor, på den kulturhistoriskt särskilt värdefulla griftegården. Anläggningens modernistiska arkitektur har angett grundtonen för utformningen av de nya gravområdena som innehåller perenn och trädplanteringar, utvidgning av vattenspegel i befintlig bäckfåra, gångbroar, stiliserade vattenstråk med rännor och vattentrappa av vitbetong försedda med utsmyckningar av brons. Uppdraget mynnade ut i framtagande av komplett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

Kommentarer inaktiverade.