Om oss

Landskapsgruppen är ett mångsidigt mark- och landskapskontor som erbjuder kompetenser med både bredd och spets. Vi är Landskapsarkitekter och Ingenjörer som arbetar med Landskapsarkitektur, Planering, Ljusdesign, Mark- och VA-teknik, Trafik, Besiktning, Byggledning och Mätning.

Företaget startades redan 1975 i Göteborg och har sedan dess byggt upp erfarenhet och kunnande. År 2000 etablerades även ett kontor i Skåne med Lund som lokaliseringsort. För närvarande är vi totalt ca 40 medarbetare.

Landskapsgruppen_kontor_Lund-1

Vår drivkraft

Vår drivkraft ligger i att med kreativitet, inkännande, analysförmåga och djupa ämneskunskaper ta fram spännande och väl fungerande lösningar.

Vi är måna om arbetsprocessen i ett projekt och menar att goda yttre miljöer skapas i ett klimat av kreativitet och samverkan mellan projektets olika aktörer.

Vi medverkar i alla faser i tillkomsten av en plats eller miljö. Från de inledande skedenas idéer, visioner, behovsanalyser och kostnadsberäkningar arbetar vi vidare med handlingar för myndighetsprövning och byggande. Under anläggningsskedet bistår vi med byggledning, kontroll och besiktning.

Stadens gemensamma rum

Stadens gemensamma rum, gator, parker, historiska miljöer, idrottsanläggningar, skolor, vård- och boendemiljöer, är exempel på miljöer vi arbetar med. Inom planering utför vi Miljökonsekvensbeskrivningar för infrastruktur och byggande.

Specialistkompetens, arkitekter i samverkan

Vi har särskild specialistkompetens inom områdena Tillgänglighetsplanering och Begravningsplatser. Här erbjuder vi även utbildningar och utredningsarbete.

Landskapsgruppen i Lund medverkar i AIN, Arkitekter i Nätverk. Genom sina olika inriktningar kan företagen erbjuda helhetslösningar i projekt där det behövs flera kompetenser. Sofia Hultenberg är Landskapsgruppens kontaktperson i nätverket.

AIN Logga

Kommentarer inaktiverade.