Sahlgrenska centralplan – huvudentré

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av Sveriges största sjukhus med drygt 2 100 vårdplatser fördelade på 165 avdelningar…

Läs mer…

Annedalsskolan

Annedalsskolan är en skola och förskola för barn mellan 1-12 år, som ligger centralt i Göteborg. Byggnaden…

Läs mer…

Torpa

Torpa är ett område tillhörande Örgryte–Härlanda i Göteborg. I det här upprustningsprojektet har våra landskapsarkitekter och ingenjörer…

Läs mer…

Krumelurens förskola

Förskolan Krumeluren gränsar till ett vackert naturområde och en näridrottsplats i Göteborgsförorten Backa Röd som ligger på…

Läs mer…

Mellanvångsparken

Mellanvångsparken i Staffanstorp är en väl tilltagen grönyta på mer än 3 hektar. Parken ligger i anslutning…

Läs mer…

Boo kyrkogård

Gestaltning av en ny drygt 2 ha stor kyrkogårdsdel. Infogade längs en slinga i skärgårdsnaturen öppnar sig…

Läs mer…

Takparken Emporia

Takparken vann Scandinavian Green Roof Award 2013. Juryns motivering: ”Takparken på köpcentret Emporia i Malmö är ett…

Läs mer…